Graftdijker Kermis - de laatste zondag van september


Donderdag 26 t/m Zondag 29 september 2024

 

De eerste vergadering is al weer geweest. Wij gaan er weer een mooi feest van maken.

Hier komt het programma van 2024 z.s.m. !!

De comitéleden en vrijwilligers worden weer benaderd.
En natuurlijk worden alle sponsors ook weer benaderd (vermeldt op de Sponsors-pagina).


 

 

 

 


 

Website sponsor